loader

Dane Osobowe

 • Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Krzysztof Wiarowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BCBapp.com z siedzibą w miejscowości Żywiec na ul. Mała 3, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5531085641, oraz numer REGON 241847333.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 j. t.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 j. t.).
 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są za ich zgodą wyrażoną w trakcie rejestracji Konta w Serwisie. Cel przetwarzania danych związany jest z nawiązaniem, ukształtowaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wykonaniem świadczonych Usług. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Operatora Serwisu.
 • Operator Serwisu nie jest administratorem innych danych osobowych przechowywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności danych osobowych osób trzecich.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 • Operator umożliwia przekaz i przechowywanie danych w Serwisie przez Użytkownika. Operator nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Operator nie modyfikuje danych, z wyjątkiem sytuacji gdy naruszają one regulamin lub powszechnie obowiązujące prawo.
 • Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 • Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Polityka plików “cookies”

 • Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików “cookies”.
 • Pliki “cookies” nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
 • Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
  • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika Serwisu, co ułatwia korzystanie z Serwisu,
  • zapamiętywanie zawartości Konta Użytkownika,
  • tworzenie statystyk,
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 • Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów Serwisu.
 • Operator Serwisu wykorzystuje stałe pliki “cookies”, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 • Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę dostępu plików “cookies” za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików “cookies” Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików “cookies” może uniemożliwiać korzytsanie z niektórych funkcji Serwisu.
 • Aby dokonać zmiany dostępu plików “cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
  • Internet Explorer 6.0 i 7.0 – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Następnie suwakiem ustawić poziom, zmianę zatwierdzić przyciskiem “OK.”.
  • Mozilla Firefox – należy wybrać z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: “będzie używał ustawień użytkownika”. Następnie zaznaczyć lub nie pole “Akceptuj ciasteczka”.
  • Opera – należy otworzyć menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. Następnie zaznaczyć lub nie pole “Akceptuj ciasteczka”.
  • Google Chrome – należy kliknąć na menu zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji “Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji “Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
   Usuwanie plików cookie
   Domyślne blokowanie plików cookie
   Domyślne zezwalanie na pliki cookie
   Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
   Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
  • Safari – należy w menu wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa w obszarze “Akceptuj pliki cookie”.

Copyright 2014-2017 © by BCBapp.com. Bluetooth, Samsung, Apple and other trademarks are the property of their respective trademark holders.

PL / EN